Overige vergunningen 20-03-2024

Ingediende aanvragen overige vergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

 • 2024-030252, Rijksstraatweg 128, het plaatsen van een afvalcontainer van 1 april tot en met 7 juni 2024 (ontvangen 11-03-2024);
 • 2024-029468, tegenover Clarissenhof 95, het plaatsen van een afvalcontainer van 28 maart tot en met 12 april 2024 (ontvangen 07-03-2024).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2024-030024, Raadhuislaan, het plaatsen van een hijskraan voor het plaatsen van zonnepanelen op maandag 11 maart 2024 (ontvangen 8-03-2024);
 • 2024-030300, Achterdijk 2-4, het aanvragen van een alcoholwetvergunning (ontvangen 11-03-2024);
 • 2024-029106, Binnenweg 17, het aanvragen van een alcoholwetvergunning (ontvangen 06-03-2024);
 • 2024-029050, Binnenweg 17, het aanvragen van een exploitatievergunning horecabedrijf (ontvangen 06-03-2024);
 • 2024-030867, Sluisplein 41-46, het inrichten van een bouwplaats (ontvangen 12-03-2024).

Ouder-Amstel

 • 2024-029736, het aanvragen van een evenementenvergunning voor de Triathlon  Amsterdam op 9 juni 2024 (ontvangen 08-03-2024);

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2023-115470, Verbindingsweg 1, verlenging exploitatievergunning (verzonden 15-03-2024);
 • 2024-029035, Ellemanstraat 31, verlenging exploitatievergunning horecabedrijf (ontvangen 06-03-2024.

Duivendrecht

 • 2024-030322, In de Houtzaagmolen 6, het plaatsen van een afvalcontainer van 15 tot en met 25 april 2024 (ontvangen 11-03-2024);
 • 2024-010477, evenementenvergunning passage door Duivendrecht voor de Johan Cruyff Legacy 14K op zondag 7 april 2024 (verzonden 14-03-2024).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2024-022619, Raadhuislaan 36, vergunning voor het plaatsen van een afvalcontainer van 18 maart tot en met 21 juni 2024 (verzonden 27-02-2024);
 • 2023-113964, parkeerterrein Ouderkerkerplas, het verlenen van een evenementenvergunning voor de Kofferbakmarkten op zondag 14 april, zondag 2 juni, zondag 7 juli, zondag 4 augustus, zondag 22 september en zondag 6 oktober 2024 (verzonden 11-03-2024);
 • 2024-024459, Rembrandt van Rijnweg 52, het plaatsen van een afvalcontainer van 4 maart tot en met 3 april 2024 (verzonden 14-03-2024);
 • 2024-030024, Raadhuislaan, het plaatsen van een hijskraan voor het plaatsen van zonnepanelen op maandag 11 maart 2024 (verzonden 15-03-2024);

Ouder-Amstel

 • 2024-022287, het ophangen van spandoeken om bekendheid te geven aan ‘De Avondvierdaagse Ouder-Amstel’ van 23 april tot en met 4 mei 2024. (verzonden 14-03-2024).

Overige bekendmakingen 

Duivendrecht

 • 2024-027589, Dorpsplein 73-75, kennisgeving van een incidentele festiviteit op zaterdag 23 maart 2024 (verzonden 08-03-2024).

Kennisgeving voorgenomen besluit 

Amsterdam-Duivendrecht

De burgemeester maakt bekend dat zij op grond van artikel 3 van de Alcoholwet ‘Footballclub Amsterdam’ ten behoeve van het horecagedeelte aan Buitensingel 8 te Amsterdam-Duivendrecht een alcoholwetvergunning wil verlenen voor het schenken van alcoholhoudende dranken. Aan deze vergunningen zijn voorwaarden verbonden van para commerciële aard ter voorkoming van oneerlijke mededinging. 

Het ontwerp van dit besluit ligt van 21 maart tot en met 2 mei 2024 ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van 6 weken kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het voorgenomen besluit schriftelijk kenbaar maken.

Duivendrecht

De burgemeester maakt bekend dat zij op grond van artikel 3 van de Alcoholwet ‘Stichting Dorpshuis Duivendrecht’ ten behoeve het horecagedeelte aan Dorpsplein 60 te Duivendrecht een alcoholwetvergunning wil verlenen voor het schenken van alcoholhoudende dranken. Aan deze vergunningen zijn voorwaarden verbonden van para commerciële aard ter voorkoming van oneerlijke mededinging. 
    
Het ontwerp van dit besluit ligt van 21 maart tot en met 2 mei 2024 ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van 6 weken kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het voorgenomen besluit schriftelijk kenbaar maken.