Overige vergunningen 17-04-2024

Ingediende aanvragen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.    

Duivendrecht

 • 2024-039642, vergunningaanvraag klein evenement ‘Balkon Vergroendag’ op zaterdag 25 mei 2024. (ontvangen 03-04-2024);
 • 2024040172, Kruidenommegang 2, het plaatsen van een afvalcontainer van 8 tot en met 11 april 2024 (ontvangen 08-04-2024).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2024-040371, tegenover Waver 21, aanvraag ontheffing artikel 35 alcoholwet voor het ‘Waverfeest 2024’ van donderdag 8 tot en met zaterdag 10 augustus 2024 (ontvangen 08-04-2024);
 • 2024-040363, tegenover Waver 21, aanvraag evenementenvergunning voor het ‘Waverfeest 2024’ van donderdag 8 tot en met zaterdag 10 augustus 2024 (ontvangen 08-04-2024);
 • 2024-040325, In de Pelmolen 1, het plaatsen van een afvalcontainer van 29 april tot en met 6 mei 2024 (ontvangen 08-04-2024).

Ouder-Amstel

 • 2024-039624, aanvraag evenementenvergunning voor 4 mei herdenking in Ouderkerk aan de Amstel en Duivendrecht (ontvangen 03-04-2024). 

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2023-106216, Wethouder Koolhaassingel 4, verlenging exploitatievergunning;
 • 2024-037497, Holendrechterweg 38B, het plaatsen van een afvalcontainer op donderdag 18 en vrijdag 19 april 2024 (verzonden 05-04-2024);
 • 2024-033725, ’t Kampje, standplaatsvergunning voor de verkoop van loempia’s, snacks en friet van 1 januari tot en met 31 december 2024 (verzonden 11-04-2024);
 • 2024-015997, Dorpsstraat 7 en 9 en de Kerkstraat tot en met nummer 61, evenementenvergunning Kermis Horeca Oranje Feestweek (verzonden 11-04-2024);
 • 2024-028268, ’t Kampje en diverse locaties in Ouderkerk aan de Amstel, evenementenvergunning Oranje Feestweek rondom Koningsdag (verzonden 11-04-2024).

Ouder-Amstel

 • 2024-033470, ontheffing geluidhinder voor het uitvoeren van slijpwerkzaamheden aan het spoor gedurende maximaal tien nachten in de periode van 1 mei 2024 tot en met 30 april 2025 (verzonden 09-04-2024).

Overige bekendmakingen

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2023-108395, ’t Kampje/Kerkstraat, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van een herdenkingsplechtigheid rond de afschaffing van de slavernij bij het monument van Eliëser op woensdag 26 juni 2024 (verzonden 05-04-2024);
 • 2024-032236, verklaring van geen bezwaar voor de passage van de fietstoertocht ‘De Ronde van de Stelling van Amsterdam’ op zondag 2 juni 2024 (verzonden 09-04-2024). 

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.