Overige vergunningen 17-01-2024

Ingediende aanvragen overige vergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2024-010477, aanvraag evenementenvergunning voor het organiseren van een hardloop-/wandelevent op zondag 7 april 2024 (ontvangen 09-1-2024).

Duivendrecht

  • 2024-010279, Dorpsplein, aanvraag standplaatsvergunning op woensdag en vrijdag voor de verkoop van vis en visproducten van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 (ontvangen 08-1-2024).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2024-009276, Hoger-Einde Zuid 5-6, aanvraag voor het plaatsen van een afvalcontainer voor een verbouwing van 11 januari tot en met 31 mei 2024 (ontvangen 05-1-2024).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

  • 2024-010279, Dorpsplein, standplaatsvergunning op woensdag en vrijdag voor de verkoop van vis en visproducten van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 (verzonden 11-1-2024);
  • 2023-121382, Dorpsplein 60, melding incidentele festiviteit op zaterdag 20 januari 2024 (verzonden 11-01-2024).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2024-009276, Hoger Einde-Zuid 5-6, vergunning voor het plaatsen van een afvalcontainer voor een verbouwing van 11 januari tot en met 31 mei 2024 (verzonden 09-1-2024);
  • 2023-084549, Sluisplein, standplaatsvergunning voor woensdag voor de verkoop van gegrilde kipspecialiteiten van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 (verzonden 10-1-2024);
  • 2023-086918 Aan de Wind 9, verlenging exploitatievergunning horecabedrijf (verzonden op 11-1-2024).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.