Overige vergunningen 14-02-2024

Ingediende aanvragen overige vergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

  • 2024-019344, Dorpsplein 56, het aanvragen van een exploitatievergunning horecabedrijf (ontvangen 06-02-2024).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2024-018683, Hoger-Einde Zuid 24, toestemming voor een hijskraan voor het plaatsen van een dakkapel op maandag 4 maart 2024. (ontvangen 05-02-2024).

Ouder-Amstel

  • 2024-018297, aanvraag verklaring van geen bezwaar voor fietsevenement De Rainbow Ride op zaterdag 15 juni 2024. (ontvangen 31-01-2024).

Overige bekendmakingen 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2024-017387, Dorpstraat 7, kennisgeving incidentele festiviteit (aprés ski-avond) van op zaterdag 17 februari 2024 (verzonden 5-2-2024);
  • 2024-017399, Dorpstraat 7, kennisgeving incidentele festiviteit voor een themafeest Dance Classics op zaterdag 16 maart 2024 (verzonden 5-2-2024). 

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.