Overige vergunningen 13-03-2024

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2024-028730, Borchlandweg 16-18, aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf (ontvangen 05-03-2024).

Duivendrecht

 • 2024-027589, Dorpsplein 73-75, aanvraag van een incidentele festiviteit op zaterdag 23 maart 2024 (ontvangen 29-02-2024);
 • 2024-025367, Kruizemunthof 22 t/m 24, het plaatsen van een afvalcontainer van 11 tot en met 26 april 2024 (ontvangen 23-02-2024).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2024-028277, een verklaring van geen bezwaar voor een fietstoertocht Gran Fonda door Ouder-Amstel (ontvangen 04-03-2024);
 • 2024-028268, aanvraag vergunning voor de feestweek rond Koningsdag 2024 (ontvangen 04-03-2024);
 • 2024-028830, aanvraag evenementenvergunning voor de Rondehoeploop 2024 (ontvangen 05-03-2024); 
 • 2024-028763, het ophangen van spandoeken om bekendheid te geven aan de Rondehoeploop 2024 (ontvangen 05-03-2024);
 • 2024-028669, Dorpsstraat 9, aanvraag ontheffing artikel 35 alcoholwet (ontvangen 05-03-2024). 

Ouder-Amstel

 • 2024-026424, het ophangen van spandoeken om bekendheid te geven aan de seizoensopening van het Amstelbad van 15 tot en met 29 april 2024 (ontvangen 27-02-2024);
 • 2024-028707, aanvraag verklaring van geen bezwaar voor een fietstoertocht van Co-Cycling op zaterdag 6 juli 2024 (ontvangen 05-03-2024).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.

Duivendrecht

 • 2024-021405, ’t Ven 33, het plaatsen van een autolaadkraan voor het plaatsen van een dakkapel op maandag 11 en dinsdag 12 maart 2024 (verzonden 05-03-2024).

Ouder-Amstel

 • 2024-024850, het ophangen van spandoeken om bekendheid te geven aan de opening van het watersportseizoen van 15 tot en met 29 april 2024 (verzonden 05-03-2024);
 • 2024-026424, het ophangen van spandoeken om bekendheid te geven aan de seizoensopening van het Amstelbad van 15 tot en met 29 april 2024 (verzonden 05-03-2024).

Overige bekendmakingen 

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2024-025695, Pieter Braaijweg, verklaring van geen bezwaar voor het maken van filmopnamen op vrijdag 8 maart 2024 (verzonden 04-03-2024). 

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.