Overige vergunningen 10-04-2024

Ingediende aanvragen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2024-037497, Holendrechterweg 38 B, het plaatsen van een afvalcontainer van 18 tot en met 19 april 2024 (ontvangen 28-03-2024);
 • 2024-037781, ’t Kampje, aanvraag evenementenvergunning voor ‘Ouderkerk Culinair 2024’ op zaterdag 1 juni 2024 (ontvangen 29-03-2024);
 • 2024-037755, Reijgershof ter hoogte van de Amstelschool, het plaatsen van een afvalcontainer van 19 tot en met 24 april 2024 (ontvangen 29-03-2024);
 • 2024-037617, Hogerlustlaan 38, het plaatsen van een afvalcontainer van 19 tot en met 26 april 2024 (ontvangen 29-03-2024);
 • 2024-037590, nabij de brug over de Amstel N522, aanvraag ontheffing geluidshinder (ontvangen 29-03-2024);
 • 2024-038418, Kerkstraat 1, aanvraag exploitatievergunning (ontvangen 29-03-2024). 

Ouder-Amstel

 • 2024-037794, het plaatsen van reclameborden en spandoeken om bekendheid te geven aan ‘Verkiezingen Europeesparlement’ van 26 mei tot en met 9 juni 2024 (ontvangen 29-03-2024). 

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

 • 2024-030252, Rijksstraatweg 128, het plaatsen van een afvalcontainer van 1 april tot en met 7 juni 2024 (verzonden 29-03-2024).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2024-030687, Sluisplein, vergunning voor de inrichting van een bouwplaats van 8 april tot en met 31 december 2024 (verzonden 03-04-2024);
 • 2024-036242, Prins Hendrikstraat naast Dorpsstraat 1, het plaatsen van een afvalcontainer van 24 april tot en met 10 mei 2024 (verzonden 03-04-2024).

Ouder-Amstel

 • 2024-028763, het ophangen van spandoeken om bekendheid te geven aan de ‘37e Ronde Hoep Loop’ van 27 april tot en met 11 mei 2024 (verzonden 03-04-2024).

Overige bekendmakingen 

Duivendrecht

 • 2024-033182, Rijksstraatweg, verklaring van geen bezwaar voor het maken van filmopnamen op maandag 15 april 2024 (verzonden 02-03-2024).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2024-034876, Klaproos 9, kennisgeving verklaring van geen bezwaar buurt BBQ op zaterdag 18 mei 2024. (verzonden 29-03-2024);
 • 2024-031759, Aan de wind 9 (Ouderkerkerplas), verklaring van geen bezwaar voor ‘Bootcamp Triathlon 2024’ op zaterdag 13 juli 2024 (verzonden 04-04-2024).

Ouder-Amstel

 • 2024-028707, kennisgeving verklaring van geen bezwaar voor een ‘Fietstoertocht van Co-Cycling’ op zaterdag 6 juli 2024 (verzonden 29-03-2024).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.