Overige vergunningen 10-01-2024

Ingediende aanvragen overige vergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

 • 2023-120611, Plataanstraat 9, het plaatsen van een afvalcontainer van 28 december 2023 tot en met 24 januari 2024 (ontvangen 20-12-2023);
 • 2023-120993, Joan Muyskenweg 28-32, exploitatievergunning horecabedrijf (ontvangen 21-12-2023);
 • 2023-121466, Dorpsplein 60, exploitatievergunning horecabedrijf (ontvangen 24-12-2023);
 • 2023-121467, Dorpsplein 60, alcoholwetvergunning (ontvangen 24-12-2023);
 • 2023-121382, Dorpsplein 60, evenementenvergunning voor het organiseren van een volleybaltoernooi (45e Huisman Snerttoernooi ) op vrijdag 19 januari en zaterdag 20 januari 2024 (ontvangen 22-12-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2023-121360, Ouderkerkerplas, melding klein evenement (Super Fun Cyclocross Workshop) op zaterdag 6 januari 2024 (ontvangen 22-12-2023);
 • 2023-121363, Ouderkerkerplas melding klein evenement (Super Fun Cyclocross Workshop) op zaterdag 20 januari 2024 (ontvangen 22-12-2023);
 • 2024-009276, Hoger-Einde Zuid 5/6, het plaatsen van een afvalcontainer voor een verbouwing van 26 januari tot en met 30 april 2024 (ontvangen 05-1-2024).
 • 2024-008476, Achterdijk 43, aanvraag voor het plaatsen van een afvalcontainer voor een verbouwing van 2 tot en met 9 januari 2024 (ontvangen 03-1-2024).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

 • 2023-116037, Saturnus, ingebruikname gemeentegrond voor het plaatsen van een nishut van 1 januari tot en met 2 februari 2024 (verzonden 22-12-2023);
 • 2023-118912, Clarissenhof 23, ingebruikname gemeentegrond voor een afvalcontainer en een ecotoilet tijdens renovatiewerkzaamheden van 5 januari tot en met 1 februari 2024 (verzonden 27-12-2023);
 • 2023-120611, Plataanstraat 9, het plaatsen van een afvalcontainer van 28 december 2023 tot en met 24 januari 2024 ( verzonden 03-1-2024).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2023-1122678, Vondelstraat 1, ontheffing voor het verstrekken van zwakalcoholhoudende drank tijdens de nieuwjaarsreceptie op maandag 8 januari 2024 (verzonden 28-12-2023);
 • 2023-114380, Dorpsstraat 9, aanwezigheidsvergunning twee kansspelautomaten (verzonden 28-12-2023);
 • 2024-008476, Achterdijk 43, het plaatsen van een afvalcontainer voor een verbouwing van 2 tot en met 9 januari 2024 (verzonden 04-1-2024).

Amsterdam-Duivendrecht

 • Ter gelegenheid van een huwelijksvoltrekking is de bijeenkomstruimte van Tuinpark Ons Lustoord, Verbindingsweg 1, 1114 BG Amsterdam-Duivendrecht aangewezen als ‘huis der gemeente’ op maandag 1 april 2024 van 17.00 – 18.00 uur.

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.