Overige vergunningen 07-02-2024

Ingediende aanvragen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2024-015767, Pieter Braaijweg 83 t/m 105, ingebruikname gemeentegrond van 25 juli tot en met 6 augustus 2024, voor het opbouwen van de boten voor de ‘Boten Parade Amsterdam’ (ontvangen 25-01-2024).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2024-015997, Kerkstraat en Dorpsstraat, aanvraag vergunning ‘Kermis Horeca Ouderkerk’ van 24 tot en met 28 april 2024 (ontvangen 28-01-2024);
  • 2024-015881, Amstelbad aan de Wethouder Koolhaasweg, aanvraag evenementenvergunning voor een ‘Discodip’ op 14 september 2024(ontvangen 26-01-2024). 

Ouder-Amstel

  • 2024-015446, Het plaatsen van reclameborden en spandoeken om bekendheid te geven aan De Kofferbakmarkten aan de Ouderkerkerplas, van 06-04-2024 tot en met 15-04-2024, van 03-05-2024 tot en met 13-05-2024, van 23-05-2024 tot en met 03-06-2024, van 28-06-2024 tot en met 08-07-2024, van 26-07-2024 tot en met 05-08-2024, van 13-09-2024 tot en met 23-09-2024 en van 28-09-2024 tot en met 07-10-2024 (ontvangen 25-01-2024).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • Rectificatie 2024-004563, Sluisplein, standplaatsvergunning voor de verkoop van vis op de donderdag van 1 januari tot en met 31 december 2024 (verzonden 17-01-2024).
  • 2024-012992, ’t Kampje, standplaatsvergunning op de dinsdag, donderdag en zaterdag voor het verkopen van vis en visproducten van 1 januari tot en met 31 december 2024 (verzonden 29-01-2024).
  • 2024-013269, Sluisplein, standplaatsvergunning voor de verkoop van kaas en zuivelproducten op de maandag van 1 januari tot en met 31 december 2024 (verzonden 29-01-2024).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.