Overige vergunningen 06-03-2024

Ingediende aanvragen overige vergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

  • 2024-025243, Sportpark CTO’70, aanvraag van een verlenging Exploitatievergunning horecabedrijf (ontvangen 23-02-2024).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2024-024850, het ophangen van spandoeken om bekendheid te geven aan de opening van het watersportseizoen van 15 tot en met 29 april 2024 (ontvangen 22-02-2024).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

  • 2024-013950, Kloosterstraat 66, splitsen in appartementsrechten (verzonden 23-02-2024).

Ouder-Amstel

  • 2024-021377, het plaatsen van spandoeken om bekendheid te geven aan de voorverkoop van abonnementen voor het Amstelbad van 1 tot en met 14 april 2024. (verzonden 28-02-2024);
  • 2024-021767, het plaatsen van spandoeken om bekendheid te geven aan collectief duurzaam energie opwekken met zonnepanelen van 29 maart tot en met 11 april 2024. (verzonden 28-02-2024). 

Overige bekendmakingen 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2024-022619, Raadhuislaan 36, vergunning voor het plaatsen van een afvalcontainer van 18 maart tot en met 21 juni 2024 (verzonden 27-02-2024);
  • 2024-018297, Kennisgeving verklaring van geen bezwaar voor fietsevenement De Rainbow Ride op 15 juni 2024 (verzonden 28-02-2024).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.