Overige vergunningen 03-04-2024

Ingediende aanvragen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2024-035470, Verbindingsweg 1, aanvraag vergunning klein evenement op zaterdag 11 mei 2024 (ontvangen 25-03-2024).

Duivendrecht

  • 2024-034699, Dorpsplein 74-75, het verlengen van een exploitatievergunning horecabedrijf (ontvangen 22-03-2024).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2024-034655, Aan de wind Strandpaviljoen, aanvraag evenementenvergunning voor een personeelsfeest op donderdag 20 juni 2024 (ontvangen 22-03-2024);
  • 2024-034876, Klaproos 9, melding klein evenement voor een buurt BBQ op zaterdag 18 mei 2024 (ontvangen 22-03-2024);
  • 2024-034858, Sluisplein, aanvraag standplaatsvergunning voor een oliebollenkraam  van 25 oktober 2024 tot en met 5 januari 2025 (ontvangen 22-03-2024);
  • 2024-036242, Prins Hendrikstraat naast Hoger Einde-Zuid 1, het plaatsen van een afvalcontainer van 24 april tot en met 10 mei 2024 (ontvangen 26-03-2024).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

  • 2024-030322, In de Houtzaagmolen 6, het plaatsen van een afvalcontainer van 15 tot en met 25 april 2024 (verzonden 27-03-2024);
  • 2024-029468, Clarissenhof 95, het plaatsen van een afvalcontainer van 15 tot en met 12 april 2024 (verzonden 27-03-2024);
  • 2024-031520, Michaëlplein 42, het plaatsen van een afvalcontainer van 3 tot en met 30 april 2024 (verzonden 27-03-2024).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.