Overige vergunningen 03-01-2024

Ingediende aanvragen overige vergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
    
Duivendrecht

  • 2023-118912, Clarissenhof 20, ingebruikname gemeentegrond voor een afvalcontainer en een ecotoilet bij renovatiewerkzaamheden van 5 januari tot en met 1 februari 2024 (ontvangen 15-12-2023).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2023-067301, Verlengde van Marwijk Kooystraat 30, horeca-exploitatievergunning (verzonden 20-12-2023).

Duivendrecht

  • 2023-115011, Astronautenweg 30, vergunning voor het plaatsen van een kraanwagen voor hijswerkzaamheden op 28 december 2023 (verzonden 18-12-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-116090, Hoger Einde-Zuid 6, het plaatsen van een grofvuilcontainer voor het afvoeren van puin op 3 januari 2024 verzonden (15-12-2023);
  • 2022-110998, Kerkstraat 12, horeca-exploitatievergunning (verzonden 19-12-2023);
  • 2022-124722, Kerkstraat 12, alcoholwetvergunning (verzonden 19-12-2023);
  • 2023-113886, Jan Benninghweg 8, vergunning voor een autolaadkraan voor hijswerkzaamheden op dinsdag 16 januari 2024 (verzonden 20-12-2023);
  • 2023-114629, Gijsbrecht van Aemstelstraat 8, het aanwezig zijn van twee kansspelautomaten (verzonden 20-12-2024);
  • 2023-113189, Dorpsstraat 7, het plaatsen van twee kansspelautomaten (verzonden 20-12-2024).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.