Ontheffing werkzaamheden buiten reguliere werktijden

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel bekend dat zij een ontheffing ingevolge het Bouwbesluit 2012 heeft verleend.
Het betreft een ontheffing voor het werken buiten de reguliere werktijden voor de periode 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2024. Het gaat om werkzaamheden die (geluids)overlast met zich kunnen meebrengen.

Werkzaamheden

De ontheffing heeft betrekking op de volgende werkzaamheden:

  • Het heien van prefab palen voor de duiker D105 (Polderweg) overdag (ontheffing Bouwbesluit 2012);
  • De aanleg van de duikerbruggen aan de Polderweg D135 en D139 overdag (ontheffing Bouwbesluit 2012);
  • Het intrillen van de damwandplanken voor GK16A en GK9A (Amsteldijk Zuid/Rondehoep West) overdag (ontheffing Bouwbesluit 2012);
  • Het intrillen van damwandplanken van KW007 (Amsteldijk Zuid/Rondehoep West) overdag (ontheffing Bouwbesluit 2012);
  • Sloopwerkzaamheden van KW007 (Amsteldijk Zuid/Rondehoep West) overdag (ontheffing Bouwbesluit 2012);
  • De werkzaamheden voor het plaatsen van het zuiddek van KW009 (Rondehoep Oost / Holendrechterweg) overdag (ontheffing Bouwbesluit 2012);
  • De sloopwerkzaamheden van KW009 (Rondehoep Oost / Holendrechterweg) overdag (ontheffing Bouwbesluit 2012);
  • Verwijderen en aanbrengen portalen (Beneluxbaan en knooppunt Holendrecht) in de avond- en nachtperiode (ontheffing Bouwbesluit 2012);
  • Slijpen detectielussen, frees- en asfalteerwerkzaamheden HRL-F, HRL-H,HRL-J,HRL-K, HRL-L in de avond- en nachtperiode en op zondag (ontheffing APV);
  • Wegwerkzaamheden ten behoeve van de aansluiting van AB011 (Holendrechterzijweg) in de avond- en nachtperiode (ontheffing APV). 

Datum besluit: 12 januari 2024
Aanvrager: FCC Construccion S.A.
Zaaknummer: 12375950

Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl/formulier/contactformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Bezwaar

Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel, t.a.v. juridische zaken, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel. Voor meer informatie over het maken van bezwaar kunt u de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.nl.