Belastingverordeningen 2024 vastgesteld

Het college maakt, volgens het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet, bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 21 december 2023 heeft besloten tot vaststelling van de onderstaande verordeningen.

 • Legesverordening 2024
 • Verordening riool- en waterzorgheffing 2024
 • Verordening onroerende zaakbelastingen 2024
 • Verordening roerende ruimtebelastingen 2024
 • Verordening afvalstoffenheffing 2024
 • Verordening forensenbelasting 2024
 • Verordening Begraafplaatsrechten 2024
 • Verordening precariobelasting 2024
 • Verordening vermakelijkheidbelasting 2024
 • Verordening toeristenbelasting 2024
 • Verordening hondenbelasting 2024
 • Verordening Parkeerbelastingen 2024
 • Afvalstoffenverordening 2024
 • Erfgoedverordening 2024
 • Huisvestingverordening 2024
 • Verordening sociale woningbouw 2024
 • Verordening-uitvoering-en-handhaving-omgevingsrecht 2024
 • Verordening roerende woon- en bedrijfsruimten 2024
 • APV Ouder-Amstel 2024
 • Verordening nadeelcompensatie gemeente Ouder-Amstel 20248 

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024. 

De verordeningen zijn vanaf 1 januari 2024 digitaal te raadplegen op officielebekendmakingen.nl.