Anterieure overeenkomst uitbreiding Bastion Hotel Weespertrekvaart getekend

Het college van burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel maakt bekend dat zij op 12 december 2023 een anterieure overeenkomst heeft gesloten met Bastion Weesp B.V. Deze bekendmaking wordt gedaan op grond van artikel 6.24, lid 3 van de Wet Ruimtelijke Ordening.

De overeenkomst heeft betrekking op de uitbreiding van de vestiging aan de Verlengde van Marwijk Kooystraat 30 in Werkstad OverAmstel. Omdat deze overeenkomst is aangegaan voordat de omgevingsvergunning is verleend, wordt deze een anterieure (voorafgaande) overeenkomst genoemd. Hierin staan afspraken over onder andere het initiatief, de inrichting van de kavel en over de vergoeding van de kosten die de gemeente maakt vanwege de planologische medewerking die zij van plan is te verlenen.

Sinds 27 december 2023 ligt een korte zakelijke beschrijving van de inhoud, conform artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening, zes weken ter inzage in het gemeentehuis aan Vondelstraat 1 te Ouderkerk aan de Amstel. Het inzien van de stukken kan alleen op afspraak. Een afspraak maken kan online via ouder-amstel.nl/afspraakmaken of telefonisch via (020) 496 21 21.

Tegen de anterieure overeenkomst en/of de zakelijke beschrijving van de inhoud kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie, kijk op werkstadoveramstel.nl.