Actualisering aanwijzingsbesluit toezichthouders

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel maakt bekend dat op 31 december 2023 het ‘aanwijzingsbesluit toezichthouders Duo+ 2024’ is vastgesteld. Het aanwijzingsbesluit wijst ambtenaren aan die belast zijn met toezicht op diverse regelingen.

Gelijktijdig is het ‘besluit aanwijzing toezichthouders en aanstelling onbezoldigde ambtenaren Duo+ gemeente Ouder-Amstel en Uithoorn’ ingetrokken. De reden voor een nieuw besluit is dat het oude besluit vanwege gewijzigde wet- en regelgeving geactualiseerd diende te worden.