Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2024 voor horeca-inrichtingen

Op grond van artikel 4:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Ouder-Amstel 2024 (APV) kan het college voor ieder kalenderjaar, gedurende de daarbij aan te wijzen dagen of dagdelen, festiviteiten aanwijzen waarvoor de geluidsnormen als bedoeld in de artikel 22.63 van het Omgevingsplan gemeente Ouder-Amstel voor horeca-inrichtingen niet gelden.

Het ten gehore brengen van muziek, waarbij een hogere geluidsnorm (langtijdgemiddelde) van maximaal 75 dB(A)/90 dB(C) is toegestaan op de gevel van geluidgevoelige gebouwen op de volgende dagen: 

  • Zondag tot en met donderdag tot uiterlijk 23.00 uur;
  • Vrijdag en zaterdag tot uiterlijk 00.30 uur;
  • Feestdagen waarbij de volgende dag een gewone werkdag is tot uiterlijk 23.00 uur;
  • Zondag en/of feestdagen waarbij de volgende dag geen werkdag is tot uiterlijk 00.30 uur.

Besluit

Het college heeft op 9 april 2024 besloten de volgende dagen als collectieve festiviteiten voor de gehele gemeente aan te wijzen:
Voor de Oranjefeestweek van 24 tot en met 28 april 2024 zijn de begin- en eindtijden waarbij een hogere geluidsnorm is toegestaan als volgt:

  • Woensdag 24 april van 14.00 tot 23.00 uur;
  • Donderdag 25 april van 14.00 tot 23.00 uur;
  • Vrijdag 26 april van 14.00 tot 00.30 uur;
  • Zaterdag 27 april van 09.00 tot 00.30 uur;
  • Zondag 28 april van 14.00 tot 23.00 uur. 

Na genoemde tijdstippen moet het geluidsniveau worden teruggebracht tot de voor de inrichting geldende norm (40 dB(A) op de gevel van een gevoelig gebouw).

Tijdens de festiviteiten moeten de ondernemers van de horeca-inrichtingen er wel voor zorgen dat ze alles doen hetgeen redelijkerwijs van hen gevergd kan worden om overmatige hinder en overlast tijdens de festiviteit te voorkomen. Bovendien mogen de festiviteiten de woon- en leefsituatie in de omgeving van de horeca-inrichting en/of de openbare orde niet op ontoelaatbare wijze beïnvloeden. 

Informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving Duo+, telefoon (020) 496 21 21.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van bekendmaking, schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel, Vondelstraat 1, 1191 BD Ouderkerk aan de Amstel.