Voorbereidingsbesluit datacenters

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de gemeenteraad van Ouder-Amstel op 30 november 2023 op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening een voorbereidingsbesluit heeft genomen voor het gehele grondgebied.
De gemeenteraad heeft besloten dat een herziening van het bestemmingsplan (respectievelijk een omgevingsplan) wordt voorbereid voor het gehele grondgebied van Ouder-Amstel.

Er is bepaald dat: 

  • het verboden is om het gebruik van gronden en bouwwerken te wijzigen, nieuwe bouwwerken op te richten en bestaande bouwwerken uit te breiden binnen het grondgebied van de gemeente Ouder-Amstel voor datacenters;
  • het voorbereidingsbesluit in werking treedt op de dag van publicatie daarvan.

Het voorbereidingsbesluit heeft onder de huidige wetgeving een werkingsduur van één jaar. Onder het overgangsrecht van de Omgevingswet wordt dit anderhalf jaar.
Het voorbereidingsbesluit heeft tot doel te voorkomen dat zich tijdens de verdere voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan (respectievelijk een omgevingsplan) ongewenste ontwikkelingen kunnen voordoen met betrekking tot datacenters.

Inzage

Dit voorbereidingsbesluit ligt ter inzage met ingang van 7 december 2023 gedurende een termijn van zes weken in het gemeentehuis van Ouder-Amstel, Vondelstraat 1 in Ouderkerk aan de Amstel. Inzien van het stuk kan alleen op afspraak. Een afspraak maken kan online via Afspraak maken of telefonisch via (020) 496 21 21. Het voorbereidingsbesluit is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0437.VBDatacenters-VA01).
Tegen het voorbereidingsbesluit is op grond van artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar en/of beroep mogelijk.