Overige vergunningen 29-11-2023

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

 • 2023-108138, Rijkstraatweg 19, aanvraag afvalcontainer voor renovatiewerkzaamheden van 7 december 2023 tot en met 31 januari 2024 (ontvangen 16-11-2023);
 • 2023-107942, Saturnus aanvraag verlening vergunning ingebruikname gemeentegrond tot 16 februari 2024 (ontvangen 14-11-2023 );
 • 2023-108679, Willem Fenengastraat 43 aanvraag voor het organiseren van een openingsfeest op vrijdag 1 december 2023 (ontvangen 17-11-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2023-108935, ’t Kampje, aanvraag voor een herdenking op woensdag 26 juni 2024 van 10:00 tot 15:00 uur (ontvangen 16-11-2023).
 • 2023-108383, aanvraag voor het plaatsen van vijftien reclameborden voor een open dag van 27-11-2023 tot en met 04-12-2023 (ontvangen 14-11-2023).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

2023-095948, Zwartelaantje 4, verlenging exploitatievergunning horecabedrijf (verzonden 23-11-2023);

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2023-103923, Kerkstraat 29, het plaatsen van twee afvalcontainers voor het ontruimen van een winkel van 11 tot en met 15 december 2023 (verzonden 20-11-2023);
 • 2023-098636, Sluisplein 5, aanwezigheidsvergunning twee kansspelautomaten voor het jaar 2024 (verzonden 22-11-2023).

Duivendrecht

 • 2023-105612, In de poldermolen, ingebruikname gemeentegrond voor het plaatsen van een afval en een opslagcontainer van 13 oktober tot en met 14 november 2023 ( verzonden 16-11-2023);
 • 2023-105535, Dorpsplein, het plaatsen van een kerstboom van 7-12-2023 t/m 09-01-2024 (verzonden 15-11-2023);
 • 2023-105792, Tamarindestraat, ingebruikname gemeentegrond voor het plaatsen van een schaftkeet en ecotoilet van 13 november tot en met 8 december 2023 (verzonden 20-11-2023);
 • 2023-098627, Dorpsplein 75, aanwezigheidsvergunning twee kansspelautomaten voor het jaar 2024 (verzonden 22-11-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.