Overige vergunningen 22-11-2023

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

  • 2023-105535, Dorpsplein, aanvraag voor het plaatsen van een kerstboom van 07-12-2023 tot en met 09-01-2024 (ontvangen 07-11-2023);
  • 2023-105612, In de Poldermolen, aanvraag voor het plaatsen van materialen voor renovatiewerkzaamheden van 13 oktober tot en met 13 november 2023 (ontvangen 03-11-2023);
  • 2023-105792, Tamarindestraat, aanvraag voor het plaatsen van een schaftkeet en ecotoilet van 13 november tot en met 8 december 2023 (ontvangen 09-11-2023);
  • 2023-107029, Dorpsplein, aanvraag standplaats vergunning voor de verkoop van vis vanaf 5 december 2023 (ontvangen 13-11-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-103923, Kerkstraat 29, voor het plaatsen van twee afvalcontainers voor het ontruimen van een winkel van 11 tot en met 15 december 2023 (ontvangen 09-11-2023);
  • 2023-106454, Holendrechterweg 45, het verstrekken van alcohol tegen betaling (ontvangen 10-11-2023);
  • 2023-106216, Holendrechterweg 45, het exploiteren van een horecabedrijf (ontvangen 09-11-2023).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

  • 2023-102484, Clarissenhof 32, vergunning voor het plaatsen van een container en ecotoilet van 30 oktober tot en met 20 november 2023 (verzonden 10-11-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.