Overige vergunningen 20-12-2023

Ingediende aanvragen overige vergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2023-115470, Verbindingsweg 1, verlenging horeca-exploitatievergunning (ontvangen 12-12-2023).

Duivendrecht

 • 2023-115011, Astronautenweg nabij Mercurius 1, verkeersontheffing voor een hijskraan op donderdag 28 december 2023 (ontvangen 08-12-2023);
 • 2023-116037, Saturnus 1 tot en met 113, verlenging gebruik gemeentegrond voor renovatie- en onderhoudswerkzaamheden (ontvangen 12-12-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2023-114629, Gijsbrecht van Aemstelstraat 8, verlenging voor het hebben van twee kansspelautomaten (ontvangen 08-12-2023);
 • 2023-114380, Dorpstraat 9, verlenging voor het hebben van twee kansspelautomaten (ontvangen 07-12-2023);
 • 2023-114227, Reijgershof 53, het plaatsen van een afvalcontainer van 15 januari tot en met 31 mei 2024 voor een verbouwing (ontvangen 07-12-2023);
 • 2023-113964, Ouderkerkerplas, aanvraag evenementenvergunning kofferbakmarkt (ontvangen 06-12-2023);
 • 2023-113886, Jan Benninghweg 8, gebruik gemeentegrond voor een autolaadkraan op dinsdag 16 januari 2024 (ontvangen 05-12-2023);
 • 2023-116090, Hogereinde Zuid, gebruik gemeentegrond voor een grofvuilcontainer voor het afvoeren van puin op woensdag 3 januari 2024 (ontvangen (13-12-2023).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2023-114227, Reijgershof 53, het plaatsen van een afvalcontainer van 15 januari tot en met 31 mei 2024 voor een verbouwing (verzonden 12-12-2023);
 • 2023-110094, Kerkstraat 11, evenementenvergunning voor een kerstmarkt in de Amstelkerk op zaterdag 16 december (verzonden 13-12-2023). 

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.