Overige vergunningen 15-11-2023

Ingediende aanvragen overige vergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2023-104230, Van der Madeweg 41, het maken van filmopnamen op vrijdag 8 december 2023 (ontvangen 02-11-2023).

Duivendrecht

  • 2023-105270, Dorpsplein, aanvraag standplaats vergunning voor de verkoop van vis vanaf 1 december 2023 (ontvangen 08-11-2023).

Ouder-Amstel

  • 2023-104184, het ophangen van drie spandoeken om bekendheid te geven aan de Tweede Kamerverkiezingen van 8 tot en met 22 november 2023 (ontvangen 03-11-2023).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouder-Amstel

  • 2023-104184, het ophangen van drie spandoeken om bekendheid te geven aan de Tweede Kamerverkiezingen van 8 tot en met 22 november 2023 (verzonden 08-11-2023);
  • 2023-103090, het plaatsten van tien reclameborden om bekendheid te geven aan een open dag van 17 tot en met 27 november 2023 (verzonden 08-11-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.