Overige vergunningen 13-12-2023

Ingediende aanvragen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2023-112792, Pieter Braaijweg 11,  aanvraag verkoop consumentenvuurwerk op donderdag 28, vrijdag 29 en zaterdag 30 december 2023 (ontvangen 02-11-2023);
  • 2023-113034, De Flinestraat 2-4, aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf (ontvangen 04-12-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-112671 , Kerkstraat 34, aanvraag verkoop consumentenvuurwerk op donderdag 28, vrijdag 29 en zaterdag 30 december 2023 (ontvangen 01-11-2023);
  • 2023-112678, Ambachtenstraat 47, aanvraag ontheffing voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank tijdens een nieuwjaarsborrel op maandag 8 januari 2024 (ontvangen 30-11-2023);
  • 2023-113189, Dorpsstraat 7, aanvraag het aanwezig hebben van twee kansspelautomaten (ontvangen 04-11-2023).

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2023-108679, Willem Fenengastraat 43, evenementenvergunning voor het organiseren van de Phoenix Immersive opening op dinsdag 28 november 2023 (verzonden 24-11-2023);
  • 2023-110192, Buitensingel, ontheffing geluidhinder voor werkzaamheden aan het spoor gedurende de nacht op dinsdag 12 december 2023 (verzonden 29-11-2023).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-112671, Kerkstraat 34, vergunning verkoop consumentenvuurwerk op donderdag 28, vrijdag 29 en zaterdag 30 december 2023 (verzonden 6-12-2023).

Overige bekendmakingen 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-061586, Dorpsstraat 7, incidentele festiviteit op zondag 24 december 2024 (verzonden 04-12-2024).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.