Overige vergunningen 08-11-2023

Ingediende aanvragen overige vergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2023-101387, Verbindingsweg 1A, aanvraag wijziging leidinggevende Alcoholwetvergunning (ontvangen 26-10-2023);
 • 2023-103095, Buitensingel 8, aanvraag Alcoholwetvergunning (ontvangen 31-10-2023);
 • 2023-103064, De Flinesstraat 9, aanvraag wijziging leidinggevende Alcoholwetvergunning (ontvangen 31-10-2023).

Duivendrecht

 • 2023-102487, Clarissenhof 71, het plaatsen van een afvalcontainer en ecotoilet van 20 november t/m 8 december 2023 (ontvangen 30-10-2023);
 • 2023-102484, Clarissenhof 32, het plaatsen van een afvalcontainer en ecotoilet van 30 oktober t/m 20 november 2023 (ontvangen 30-10-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2023-101398, aanvraag collectevergunning voor het organiseren van de Oranje feestweek van 8 tot en met 15 april 2024 (ontvangen 26-10-2023);
 • 2023-103923, Kerkstraat 29, het plaatsen van een afvalcontainer van 11 tot en met 15 december 2023 (ontvangen 02-11-2023).

Ouder-Amstel

 • 2023-103090, het plaatsen van tien reclameborden om bekendheid te geven aan een open dag van 18 tot en met 27 november 2023 (ontvangen 31-10-2023).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2023-090490, evenementenvergunning voor de Intocht van Sinterklaas op vrijdag 24 november (verzonden 06-11-2023).

Overige bekendmakingen 

Duivendrecht

 • 2023-097191, De Slinger, verklaring van geen bezwaar voor het maken van filmopnamen op donderdag 9 november 2023 (verzonden 02-11-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2023-061585, Dorpsstraat 7, incidentele festiviteit op zaterdag 11 november 2023 (verzonden 31-10-2023);

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.