Overige vergunningen 06-12-2023

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2023-110192, Buitensingel, aanvraag ontheffing geluidshinder voor werkzaamheden aan het spoor op 12 december 2023 (ontvangen 23-11-2023)

Duivendrecht

 • 2023-109010, Kruizenmunthof 19, aanvraag voor het plaatsen van een zeecontainer van 15 januari tot en met 26 januari 2024 (ontvangen 17-11-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2023-110094, ‘t Kampje, melding klein evenement voor het organiseren van een kerstmarkt van 15 december tot en met 16 december 2023 (ontvangen 22-11-2023);
 • 2023-110389, Koningin Julianalaan 8, aanvraag voor het plaatsen van een afvalcontainer voor een verbouwing van 6 november 2023 tot en met 12 januari 2024 (ontvangen 23-11-2023);
 • 2023-109908, Sluisplein, aanvraag standplaats voor de verkoop van noten en zuidvruchten wekelijks op vrijdag vanaf 15 december 2023 (ontvangen 22-11-2023);
 • 2023-111086, Dijkgraaf 201, aanvraag voor het plaatsen van een afvalcontainer voor een verbouwing van 18 december 2023 tot en met 29 februari 2024 (ontvangen 27-11-2023);
 • 2023-110665, Dorpsstraat 9, exploitatievergunning (verlenging) horecabedrijf (ontvangen 25-11-2023).

Ouder-Amstel

 • 2023-110178, het plaatsen van 10 reclameborden om bekendheid te geven aan een open dag van 15 januari tot en met 21 januari 2024 (ontvangen 23-11-2023);
 • 2023-110787, het plaatsen van 15 reclameborden om bekendheid te geven aan een open dag van 22 januari tot en met 29 januari 2024 (ontvangen 24-11-2023);

Rectificatie

In de publicatie van week 47 is per abuis een verkeerd adres genoteerd dit moet zijn:

 • 2023-106454, Wethouder Koolhaasweg 4, aanvraag alcoholwetvergunning (ontvangen 10-11-2023);
 • 2023-106216, Wethouder Koolhaasweg 4, aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf (ontvangen 09-11-2023).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2023-108679, Willem Fenengastraat 43, evenementenvergunning voor het organiseren van de Phoenix Immersive opening op 28 november 2023 (verzonden 24-11-2023);
 • 2023-110192, Buitensingel, ontheffing geluidhinder voor werkzaamheden aan het spoor gedurende de nacht op 12 december 2023 (verzonden 29-11-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2023-110389, Koningin Julianalaan 8, vergunning voor het plaatsen van een afvalcontainer voor een verbouwing van 6 november 2023 tot en met 12 januari 2024 (verzonden 28-11-2023);
 • 2023-101398, collectevergunning voor de Oranjefeestweek van 8 tot en met 15 april 2024 (verzonden 30-11-2023);
 • 2023-111086, Dijkgraaf 201, vergunning voor het plaatsen van een afvalcontainer voor een verbouwing van 18 december 2023 tot en met 29 februari 2024 (verzonden 30-11-2023).

Duivendrecht

 • 2023-107481, flat Saturnus, verlenging vergunning voor het plaatsen van 5 schaftketen en 8 zeecontainers tot en met 16 februari 2024 (verzonden 24-11-2023);
 • 2023-109010, Kruizenmunthof 19, vergunning voor het plaatsen van een zeecontainer van 15 januari tot en met 26 januari 2024 (verzonden 30-11-2023).

Ouder-Amstel

 • 2023-110787, vergunning voor het plaatsen van 15 reclameborden om bekendheid te geven aan een open dag van 22 januari tot en met 29 januari 2024 (verzonden 29-11-2023);
 • 2023-110178, vergunning voor het plaatsen van 10 reclameborden om bekendheid te geven aan een open dag van 15 januari tot en met 21 januari 2024 (verzonden 29-11-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.