Overige vergunningen 01-11-2023

Ingediende aanvragen overige vergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

  • 2023-100057, Dorpsplein 73-75, kennisgeving incidentele festiviteit op zaterdag 28 oktober 2023 (ontvangen 23-10-2023);

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-099222, Hendrick van Avercampweg 37, het plaatsen van een afvalcontainer van 23 oktober t/m 17 november 2023 (ontvangen 19-10-2023);
  • 2023-099627, Kerkstraat 61, aanvraag ontheffing voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank op 26 en 27 april 2024 (ontvangen 22-10-2023);

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-092598, Rembrandt van Rijnweg 52, het plaatsen van een afvalcontainer van 2 november 2023 tot en met 4 december 2023 (verzonden 25-10-2023);
  • 2023-086836, ’t Kampje, ontheffing voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank tijdens Oktoberfest op vrijdag 27 en zaterdag 28 oktober 2023 (verzonden 26-10-2023).

Ouder-Amstel

  • 2023-085385, het plaatsen van vijf reclameborden om bekendheid te geven aan de Tweede Kamerverkiezingen van 9 tot en met 23 november 2023 (verzonden 20-10-2023);
  • 2023-091357, het plaatsen van vijftien reclameborden om bekendheid te geven aan de Tweede Kamerverkiezingen van 10 tot en met 24 november 2023 (verzonden 20-10-2023);
  • 2023-092889, het ophangen van vier spandoeken om bekendheid te geven aan de Tweede Kamerverkiezingen van 8 tot en met 22 november 2023 (verzonden 20-10-2023);
  • 2023-092061, het plaatsen van vijftien reclameborden en drie spandoeken om bekendheid te geven aan de Tweede Kamerverkiezingen van 8 tot en met 22 november 2023 (verzonden 25-10-2023).

Overige bekendmakingen 

Duivendrecht

  • 2023-100057, Dorpsplein 73-75, incidentele festiviteit op zaterdag 28 oktober 2023 (verzonden 25-10-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.