Ontwerpbestemmingsplan ‘Amstel Design District Fase 2’

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel maken bekend dat het ontwerpbestemmingplan ‘Amstel Design District Fase 2 is vrijgekomen ter inzage. Dit doen zij volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. 

Bestemmingsplan

Ten noorden van de A10 oost wordt op het braakliggende terrein, gelegen tussen de bestaande bedrijven aan de Van Marwijk Kooystraat, de Willem Fenengastraat en de Spaklerweg een nieuwbouwontwikkeling in twee fasen mogelijk gemaakt. Voor fase 1 is in 2021 een wijzigingsplan vastgesteld waarmee maximaal 45.000 m2 aan (creatieve) bedrijvigheid mogelijk is gemaakt. Het bestemmingsplan ‘Amstel Design District Fase 2’ maakt maximaal 35.000 m2 aan functies mogelijk, waaronder maximaal 390 woningen, 154 appartementen voor verblijf tot maximaal 1 jaar, maatschappelijke functies (2.400 m2 bruto vloeroppervlak), detailhandel, horeca en dienstverlenende functies (maximaal 1.000 m2 bruto vloeroppervlak). Om deze herontwikkeling mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan nodig.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Amstel Design District Fase 2’, met de bijbehorende stukken, liggen met ingang van donderdag 14 december 2023 gedurende een termijn van zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Ouder-Amstel, Vondelstraat 1 te Ouderkerk aan de Amstel. Het inzien van de stukken kan alleen op afspraak. Een afspraak maken kan online via www.ouder-amstel.nl/afspraakmaken of telefonisch via (020) 496 21 21. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Amstel Design District Fase 2’ en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0437.BPAmstelDesignD2-ON01.

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan iedereen een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad van Ouder-Amstel, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel of per e-mail aan gemeente@ouder-amstel.nl