Ontwerp bestemmingsplan Prinses Beatrixlaan ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel maakt bekend dat het ontwerp bestemmingsplan Prinses Beatrixlaan vrij is voor inzage.

Bestemmingsplan

Op basis van de ruimtelijke visie drie percelen (vastgesteld op 24 juni 2021 door de gemeenteraad) is gekozen om vier grondgebonden woningen mogelijk te maken op het perceel gelegen aan de Prinses Beatrixlaan te Ouderkerk aan de Amstel, waar de voormalige brandweerkazerne is gevestigd (nabij de kruising van de Prinses Beatrixlaan met de Prins Bernhardlaan en de Raadhuislaan). De ruimtelijke visie voor het perceel Prinses Beatrixlaan is vertaald in een ontwerp bestemmingsplan Prinses Beatrixlaan.

Terinzagelegging

Het ontwerp bestemmingsplan Prinses Beatrixlaan met de bijbehorende stukken kunt u met ingang van donderdag 30 november 2023 digitaal inzien via ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0437.BPPrBeatrixlaan-ON01.

Het ontwerp bestemmingsplan Prinses Beatrixlaan ligt met ingang van donderdag 30 november 2023 gedurende een termijn van zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Ouder-Amstel, Vondelstraat 1 in Ouderkerk aan de Amstel. Het inzien van de stukken kan alleen op afspraak. Een afspraak maken kan online via ouder-amstel.nl/afspraakmaken of telefonisch via (020) 496 21 21. 

Zienswijze indienen

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan iedereen een zienswijze indienen op het ontwerp bestemmingsplan. Dit kunt u doen door een reactie te sturen per mail aan gemeente@ouder-amstel.nl onder vermelding van zaaknummer 2023-100081 of per post aan college van burgemeester en wethouders, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel, onder vermelding van zaaknummer 2023-100081.
Wilt u een toelichting of hebt u een vraag over het ontwerp bestemmingsplan dan kunt u een belafspraak maken met de projectleider mevrouw Kevelham, dit kan via bestuurssecretariaat@ouder-amstel.nl of telefoonnummer (020) 496 21 21.

Vervolg

Eventuele zienswijzen worden beantwoord en kunnen leiden tot aanpassingen in het bestemmingsplan. Deze wordt door de gemeenteraad vastgesteld. Tegen het vastgestelde bestemmingsplan is beroep mogelijk bij de Raad van State. De indieners van zienswijzen worden voorafgaand aan de vaststelling door de gemeenteraad geïnformeerd over het vervolgtraject.