Nieuwe Bomenverordening Ouder-Amstel

In Ouder-Amstel moet een vergunning worden aangevraagd voor het kappen van bomen. De regels over het kappen staan in de Bomenverordening Ouder-Amstel. De Bomenverordening is onlangs vernieuwd. Op 30 november 2023 heeft de gemeenteraad deze vastgesteld.

In de nieuw verordening is er onderscheid gemaakt in buitengebied (geen kleur) en een bebouwd gebied (rood), zie afbeelding.

Wilt u een boom kappen?

Dan moet u vanaf nu ook letten op de volgende punten: 

  • Staat de boom in bebouwd gebied? Dan moet u een vergunning aanvragen bij de gemeente via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.nl
  • Staat de boom in het buitengebied? En is het een bos van meer dan 10 are of een rij bomen van meer dan 20 stuks, dan moet u een melding doen bij de provincie Noord-Holland. Dit kunt u doen via de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord www.odnhn.nl/Menu/Natuur/Houtopstanden/Algemene_informatie
  • En gaat het om een enkele boom of een bos van minder dan 10 are of een rij bomen van minder dan 20 stuks, dan moet u een vergunning aanvragen bij de gemeente via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.nl)

Wilt u meer weten dan kunt u de Bomenverordening nalezen op www.overheid.nl via de zoekterm ‘Bomenverordening Ouder-Amstel’.