Kennisgeving anterieure overeenkomst

Het college van burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel maakt bekend dat op 5 december 2023 is besloten een anterieure overeenkomst - als bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening - aan te gaan met Borchland Ontwikkeling C.V.

Het college van burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel maakt bekend dat op 5 december 2023 is besloten een anterieure overeenkomst - als bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening - aan te gaan met Borchland Ontwikkeling C.V.