College stelt vernieuwde beleidsregel wet BIBOB vast

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beleidsregel van de wet BIBOB (Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur) vastgesteld. De regel is uitgebreid en op enkele punten aangepast.

De bestaande beleidsregel voor de wet BIBOB is nu gericht op de aanvragen van horecavergunningen en prostitutie. De ontwikkelingen in Ouder-Amstel op het gebied van realisatie van nieuwe woningen en bedrijven maakt echter een uitbreiding naar het toetsen van omgevingsvergunningen noodzakelijk. De nieuwe geactualiseerde en uitgebreide beleidsregel treedt op 1 januari 2024 in werking.

De wet BIBOB: beschermen van integriteit en criminele invloed voorkomen

Als gemeente willen we de integriteit van het openbaar bestuur beschermen. Dus willen we voorkomen dat personen of bedrijven met criminele achtergronden invloed uitoefenen op overheidsbeslissingen of gebruikmaken van publieke middelen voor illegale doeleinden. Verder vormt de bestrijding van georganiseerde criminaliteit en fraude een belangrijk aspect van een integere en veilige samenleving. 

De Wet BIBOB is oorspronkelijk ingesteld om overheidspartijen te helpen om criminele inmenging bij vergunningsaanvragen te voorkomen. Het tegengaan van georganiseerde criminaliteit en het waarborgen van de integriteit van het openbaar bestuur is hierbij het belangrijkste uitgangspunt. De wet biedt overheidsinstanties de mogelijkheid om de integriteit van personen en bedrijven te toetsen bij het aanvragen van een vergunning; het verkrijgen van subsidies of het uitvoeren van overheidsopdrachten.

Waarom is er gekozen voor uitbreiding?

De bestaande beleidsregel voor de wet BIBOB is nu gericht op de aanvragen van horecavergunningen en prostitutie. Op dit moment worden er echter binnen de gemeente Ouder-Amstel, vooral bij de huidige realisatie van nieuwe woningen en bedrijven, veel omgevingsvergunningen aangevraagd. Het aantal vergunningaanvragen neemt bovendien steeds toe vanaf het moment dat plannen worden uitgevoerd. Het gaat hierbij om hoge bedragen, aanzienlijk hoger dan tot nu toe het geval was. Deze ontwikkeling biedt nieuwe en grotere mogelijkheden voor het witwassen van criminele gelden. Het BIBOB-beleid heeft zich bewezen als een effectief middel om de integriteit van vergunningsaanvragers te toetsen. Daarom zijn in het nieuwe beleid aanvragen voor een omgevingsvergunning, voor de activiteit bouwen, ook onderdeel van de toetsing BIBOB gemaakt. De toetsing gaat in vanaf € 500.000 euro.

Wijzigingen wet BIBOB (1 oktober 2022)

De wet BIBOB zelf is per 1 oktober 2022 aangepast. De wetswijzigingen maken het  voor bestuursorganen mogelijk om onderling informatie uit te wisselen. Op basis hiervan heeft de Landelijk Bureau BIBOB een nieuw model gemaakt voor BIBOB beleidsregels. Voor Ouder-Amstel is het gewenst dit nieuwe model te gebruiken omdat dit aansluit bij de aangepaste wet. 

Aanpak ondermijning

Deze gewijzigde Wet BIBOB geeft het lokale bestuur meer mogelijkheden in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Zo krijgen gemeenten meer ruimte om zelf BIBOB-onderzoek te doen. Ook de actievere rol voor het Landelijk Bureau BIBOB draagt hieraan bij.  

Meer informatie

Wilt u meer weten over de vernieuwde beleidsregel BIBOB? Ga naar www.overheid.nl. (lokale wet- en regelgeving). Leest u het liever op papier? U kunt een geprint leesexemplaar inzien op het gemeentehuis Vondelstraat 1 te Ouderkerk.