Anterieure overeenkomst herontwikkeling Holendrechterweg 22a

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel maken bekend dat er een overeenkomst is gesloten voor de herontwikkeling van de voormalige manege aan de Holendrechterweg 22a in Ouderkerk aan de Amstel. Deze bekendmaking vindt plaats conform artikel 6.24, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening.

Doel van de overeenkomst

Deze overeenkomst heeft betrekking op 33 nieuw te bouwen woningen op het voormalige manegeterrein aan de Holendrechterweg 22a. De gemeente heeft de intentie uitgesproken haar medewerking te verlenen aan het verzoek en de daarvoor nodige planologische procedure te starten. In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de ontwikkeling en over het verplichte kostenverhaal (inclusief planschade/nadeelcompensatie).

Ter inzage

Vanaf 21 december 2023 ligt conform artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening een korte zakelijke beschrijving van de inhoud ter inzage op het gemeentehuis aan Vondelstraat 1 in Ouderkerk aan de Amstel. Een afspraak maken kan online via www.ouder-amstel.nl/afspraakmaken of telefonisch via (020) 496 21 21.Tegen de anterieure overeenkomst en/of de zakelijke beschrijving van de inhoud kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.