Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2023 voor horeca-inrichtingen

Op grond van artikel 4:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Ouder-Amstel 2023 (APV) kan het college voor ieder kalenderjaar, gedurende de daarbij aan te wijzen dagen of dagdelen, festiviteiten aanwijzen waarvoor de geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Activiteitenbesluit voor horeca-inrichtingen niet gelden.

Het ten gehore brengen van muziek, waarbij een hogere geluidsnorm (max. 80 dB(A) is toegestaan op de volgende dagen:

  • Zondag tot en met donderdag tot uiterlijk 23.00 uur;
  • Vrijdag en zaterdag tot uiterlijk 00.30 uur;
  • Feestdagen waarbij de volgende dag een gewone werkdag is tot uiterlijk 23.00 uur;
  • Zondag en/of feestdagen waarbij de volgende dag geen werkdag is tot uiterlijk 00.30 uur.

Het college heeft op 11 april 2023 besloten de volgende dagen als collectieve festiviteiten voor de gehele gemeente aan te wijzen:
Voor de Oranjefeestweek zijn de begin- en eindtijden als volgt:

  • Dinsdag 25 april van 17.00 tot uiterlijk 23.00 uur;
  • Woensdag 26 april van 14.00 tot 00.30 uur;
  • Donderdag 27 april van 10.30 tot 23.00 uur;
  • Vrijdag 28 april van 14.00 tot 00.30 uur;
  • Zaterdag 29 april van 14.00 tot 23.00 uur;

en; 

  • Oudjaarsnacht, nacht van 31 december 2023 overgaand in dag van 1 januari 2024.

Na genoemde tijdstippen moet het geluidsniveau worden teruggebracht tot de voor de inrichting geldende norm. 

Tijdens de festiviteiten moeten horeca-inrichtingen er wel voor zorgen dat ze alles doen hetgeen redelijkerwijs van hen gevergd kan worden om overmatige hinder en overlast tijdens de festiviteit te voorkomen. Bovendien mogen de festiviteiten de woon- en leefsituatie in de omgeving van de horeca-inrichting en/of de openbare orde niet op ontoelaatbare wijze beïnvloeden. 

Naast deze aangewezen collectieve festiviteiten, kan iedere horeca-inrichting op grond van artikel 4:3 APV maximaal zes maal per jaar een kennisgeving incidentele festiviteit doen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving Duo+ via telefoonnummer (020) 496 21 21.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van bekendmaking, schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel, Vondelstraat 1, 1191 BD Ouderkerk aan de Amstel.