Omgevingsvergunningen 31-01-2024

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

  • Z2024-00000079, het kappen en kandelaberen van bomen, nabij A9 Badhoevedorp-Holendrecht (ontvangen op 25-01-2024);
  • Z2024-00000082, Van der Madeweg 5A, Doorbreken muur en plaatsen rolluik, (ontvangen op 25-1-2024).

Vergunningvrij/ingetrokken aanvragen 

Duivendrecht

  • Z2023-00000715, Rijksstraatweg 103, het verplaatsen van de schutting naar de nieuwe erfgrens (vergunningvrij, verzonden 24-01-2024).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

  • Z2023-00000682, Meidoornstraat 28, gemeentewerf, het realiseren van een tijdelijke brandweerkazerne (verzonden 24-01-2024).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.