Omgevingsvergunningen 27-3-2024

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.        

Duivendrecht

 • Z2024-00000563, Rijksstraatweg 138, het realiseren van een uitbouw (ontvangen 15 3 2024)
 • Z2024-00000589, Rijksstraatweg 145, het herinrichten van het Levvel terrein inclusief het herplanten van nieuwe bomen (ontvangen 15-03-2024);
 • Z2024-00000563, Rijksstraatweg 138, het realiseren van een uitbouw, interne indelingswijziging en het realiseren van een dakkapel aan de voorgevel (ontvangen 15-03-2024).

Ouderkerk aan de Amstel

 • Z2024-00000556, nabij Rondehoep Oost 2, het verplaatsen van een poffertjeskraam (ontvangen 14-03-2024);
 • Z2024-00000578, Waver 37, het aanleggen van een nieuwe uitrit (ontvangen 18-03-2024).

Vergunningvrij / Ingetrokken aanvragen

Ouderkerk aan de Amstel

 • Z2023-00000797, Ambachtenstraat 40, het bouwen van een nieuwe bedrijfsloods (ingetrokken, verzonden 14-03-2024).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Amsterdam-Duivendrecht

 • Z2024-00000172, Nabij kruispunt Buitensingel/Van der Madeweg, het kappen van bomen, (verzonden 19-03-2024).

Duivendrecht

 • Z2023-00000783, In de Houtzaagmolen 56, gevelaanpassing (verzonden 06-03-2024);
 • Z2024-00000175, nabij In de Watermolen 32, het kappen van bomen, (verzonden 19-3-2024)

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

 • Z2023-00000719, Ouderkerkerlaan, het plaatsen van een tijdelijke antennemast voor tien jaar (verzonden 18-02-2024);

Ouderkerk aan de Amstel

 • Z2023-00000768, Klaproos 18, het uitbreiden van de woning aan de achterzijde (verzonden 20-03-2024);
 • Z2023-00000702, Hoger Einde-Zuid 5, het uitbreiden van de woning en het van plaatsen dakramen en zonnepanelen, (verzonden 19-03-2024). 

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.