Omgevingsvergunningen 24-04-2024

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • Z2024-0000743, Borchlandweg 14, het plaatsen van extra toiletunits (ontvangen 10-04-2024);

Ouderkerk aan de Amstel

  • Z2024-00000702, De Deel 2, het vervangen van een dakkapel en dakramen plaatsen (ontvangen 12-04-2024);
  • Z2024-00000705, Achterdijk 2-4, het plaatsen van een vetput (ontvangen 10-03-2024).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • Z2024-00000037, Jan de Beyerhof 9, het wijzigen van kozijnen in de voorgevel (verzonden 16-04-2024);
  • Z2024-00000291, Koningin Wilhelminalaan 57, het plaatsen van een inrit (verzonden 18-04-2024).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.