Omgevingsvergunningen 24-01-2024

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

  • Z2024-00000040, Rondehoep Oost 21, het kappen van twee bomen (ingediend op 12-01-2024);
  • Z2023-00000787, Korendragerstraat, Kerkstraat en ’t Kampje, het kappen van 28 bomen vanwege de herinrichting van het centrum (rectificatie, ontvangen 29-12-2023).

Kennisgeving verleende concept omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) 

De concept omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 25 januari 2024 tot en met 6 maart 2024 ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. U kunt de stukken ook digitaal opvragen bij bouw- en woningtoezicht op telefoonnummer 0297-513111. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-026195, Rondehoep Oost 4, het wijzigen van een bedrijfswoning naar een plattelandswoning. 

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • Z2023-00000610, Overweg 189, het plaatsen van een warmtepomp (verzonden 12-01-2024);
  • Z2023-00000665, Amstellandlaan 4, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 15-01-2024);
  • Z2023-00000713, J.C. van der Loosstraat, het kappen van vier bomen ten behoeve van de herinrichting Looskwartier (verzonden 15-01-2024).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.