Omgevingsvergunningen 21-02-2024

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • Z2024-00000172, nabij Buitensingel, het kappen van bomen (ontvangen 08-02-2024);
  • Z2024-00000173, nabij Van der Madeweg 25, het kappen van bomen (ontvangen 08-02-2024);
  • Z2024-00000239, Verbindingsweg 3A, het kappen van twee bomen (ontvangen 15-02-2024).

Ouderkerk aan de Amstel

  • Z2024-00000184, Hogerlustlaan 20, het plaatsen van een oprit (ontvangen 09-02-2024).

Verlengen beslistermijn 

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Duivendrecht

  • Z2023-00000779, Michaëlplein 106, het uitbreiden van een woning (verzonden 13-02-2024). 

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • Z2023-00000731, Boomvalk 20, het uitbreiden van de eerste en tweede verdieping van de woning (verzonden 14-02-2024).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.