Omgevingsvergunningen 20-03-2024

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

  • Z2024-00000550, Kloosterstraat 84, aanbrengen dakraam (ontvangen 13-03-2024);

Ouderkerk aan de Amstel

  • Z2024-00000531, Hendrick van Avercampweg 27, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 08-03-2024);
  • Z2024-00000532, Achterdijk 2, het inwendig verbouwen van een rijksmonument (ontvangen 10-03-2024);
  • Z2024-00000539, Groenling 25, het vervangen van een garagedeur naar een raamkozijn (ontvangen 12-03-2024);
  • Z2024-00000543, A9 tussen  Ambachtenstraat en Holendrechterzijweg, het kappen en Kandelaberen van bomen (ontvangen 12-03-2024);
  • Z2024-00000551, Klaproos 5, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde (ontvangen 13-03-2024).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

  • Z2023-00000770, Kloosterstraat 66, het uitbreiden van de woning aan de zijkant, (verzonden 11-03-2024)

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.