Omgevingsvergunningen 17-04-2024

Ingediende aanvragen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • Z2024-00000687, Van Marwijk Kooystraat 2, het inrichten van een horecabedrijf (ontvangen 08-04-2024).

Ouderkerk aan de Amstel

  • Z2024-00000674, Sluisplein, het herinrichten en kappen van bomen (ontvangen 04-04-2024);

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Ouderkerk aan de Amstel

  • Z2024-00000184, Hogerlustlaan 20, het plaatsen van een oprit (verzonden 05-04-2024);
  • Z2024-00000033, Holendrechterweg 37, het bouwen van een nieuwe schuur (verzonden 03-04-2024).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • Z2023-00000795, Van Marwijk Kooystraat 3, het plaatsen van gevelreclame voor een horecabedrijf (verzonden 08-04-2024). 

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.