Omgevingsvergunningen 17-01-2024

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

  • Z2023-00000005, Langs de Polderweg, het realiseren van een uitkijktoren (ingediend op 02-01-2024);
  • Z2023-00000033, Holendrechterweg 37, het bouwen van een schuur (ingediend op 10-01-2024);
  • Z2023-00000714, Koningin Julianalaan 30A, rectificatie: het realiseren van twee woningen (ingediend op 15-12-2024);
  • Z2024-00000037, Jan de Beyerhof 9, het wijzigen en renoveren van de kozijnen in de voorgevel (ingediend op 11-12-2024)

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u bezwaar maken. 

Duivendrecht

  • Z2023-00000476, Rijksstraatweg 57-59, het verbouwen van een ruimte tot kamer (verzonden op 08-01-2024).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.