Omgevingsvergunningen 14-02-2024

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

 • Z2024-00000154, het kappen van een boom, Herculeslaan 86 (ontvangen 05-02-2024).  

Ouderkerk aan de Amstel

 • Z2024-00000148, het kappen van een eik, Borchlandweg 18 (ontvangen 05-02-2024);
 • Z2024-00000153, het kandelaberen van twee bomen, nabij Buitensingel en Clematisweg 256 (ontvangen 05-02-2024);
 • Z2024-00000075, het kappen van bomen, In de Watermolen 52 (ontvangen 24-01-2024).

Vergunningvrij/ingetrokken aanvragen 

Ouderkerk aan de Amstel

 • Z2024-00000040, Rondehoep Oost 21, het kappen van twee bomen (vergunningvrij, verzonden 01-02-2024).

Buiten behandeling/geweigerde aanvragen omgevingsvergunningen 

Tegen het buiten behandeling stellen van de aanvraag of het weigeren van de aanvraag om kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

 • Z2023-00000515, Schoolweg 4, aanbrengen damwand en perceelafscheiding, (verzonden 02-02-2024).

Verlengen beslistermijn 

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Duivendrecht

 • Z2023-00000719, Ouderkerkerlaan, het plaatsen van een tijdelijke antennemast voor tien jaar (verzonden 06-02-2024).

Ouderkerk aan de Amstel

 • Z2023-00000702, Hoger Einde-Zuid 5, uitbreiden van een woning, dakramen, funderingsverbetering en zonnepanelen (verzonden 5-2-2024).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

 • Z2023-00000627,  Pieter Braaijweg 12, het kappen van vier bomen (verzonden 01-02-2024). 

Ouderkerk aan de Amstel

 • Z2023-00000747, Reijgershof 48, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 05-01-2024).

Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2023-024952, Waver 25, het realiseren van een bijgebouw (verzonden 06-02-2024).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.