Omgevingsvergunningen 10-04-2024

Ingediende aanvragen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

  • Z2024-00000644, Hendrick van Avercampweg 8, aanvraag voor het uitbreiden van de woning (ontvangen 02-04-2024);
  • Z2024-00000652, De Paarl 62, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 03-04-2024).

Vergunningvrij/ingetrokken aanvragen 

Duivendrecht

  • Z2024-00000779, Michaëlplein 106, het uitbreiden van een woning (ingetrokken 28-02-2024).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • Z2024-00000173, Van der Madeweg 12, 20, 28 en 38 en Joop Geesinkweg 125, het kappen van vijf zieke of dode bomen (verzonden 28-03-2024);
  • Z2024-00000148, Borchlandweg 18, het kappen van een zieke eikenboom (verzonden 28-03-2024);
  • Z2024-00000153, ter hoogte van de Buitensingel, het kandelaberen van twee bomen met een zieke kruin (verzonden 28-03-2024);
  • Z2024-00000239 Verbindingsweg 3A, het kappen van twee bomen (verzonden 03-04-2024);
  • Z2024-00000539, Groenling 25, het vervangen van een garagedeur door een raamkozijn (verzonden 03-04-2024).

Duivendrecht

  • Z2024-00000269, In de Houtzaagmolen 66, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 03-04-2024);
  • Z2023-00000783, In de Houtzaagmolen 56, het wijzigen van de voorgevel (verzonden 03-04-2024).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.