Omgevingsvergunningen 10-01-2024

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

 • Z2023-00000752, nabij Pieter Braaiweg, het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw (ontvangen 21-12-2023);
 • Z2023-00000761, nabij Mediarena 22, het realiseren van 420 tijdelijke flexwoningen (Ontvangen 22-12-2023);
 • Z2023-00000762, nabij de Flinestraat 10, het uitbreiden van een sportief-recreatieve bestemming (Ontvangen 22-12-2023);
 • Z2023-00000778, Van der Madeweg 41, het wijzigen van de gebruiksfunctie (Ontvangen 27-12-2023);
 • Z2023-00000787, nabij ‘achter het kampje’, het kappen van bomen (Ontvangen 29-12-2023);
 • Z2023-00000791, Verlengde Van Marwijk Kooystraat 30, het uitbreiden van het bestaande Bastion Hotel (Ontvangen 31-12-2023);
 • Z2023-00000795, Van Marwijk Kooystraat 3, het plaatsen van gevelreclame ten behoeve van een horecabedrijf.

Duivendrecht

 • Z2023-00000719, Ouderkerkerlaan, het plaatsen van een tijdelijke antennemast voor 10 jaar (ontvangen 18-12-2023);
 • Z2023-00000763, In de Poldermolen 1, het vervangen van kozijnen (ontvangen 22-12-2023);
 • Z2023-00000765, Rijksstraatweg 145, het herinrichten van het terrein (ontvangen 22-12-2023);
 • Z2023-00000770, Kloosterstraat 166, het uitbreiden van een bestaande woning (ontvangen 23-12-2023);
 • Z2023-00000779, Michaëlplein 106, het uitbreiden van een woning (ontvangen 28-12-2023);
 • Z2023-00000783, In de Houtzaagmolen 56, het wijzigen van de voorgevel (ontvangen 29-12-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

 • Z2023-00000731, Boomvalk 20, het uitbreiden van de eerste en tweede verdieping van de woning (ontvangen 19-12-2023);
 • Z2023-00000742, Nabij J.C. van der Loosstraat 2, het realiseren van appartementen en eengezinswoningen (ontvangen 20-12-2023);
 • Z2023-00000746, Nabij Rondehoep Oost 13, het bouwrijp maken van een perceel (ontvangen 21-12-2023);
 • Z2023-00000747, Reijgershof 48, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 21-12-2023);
 • Z2023-00000766, Rondehoep Oost 21, het renoveren van een woonhuis (ontvangen 22-12-2023);
 • Z2023-00000768, Klaproos 18, het uitbreiden van de woning aan de achterzijde (ontvangen 22-12-2023);
 • Z2023-00000771, nabij het ruim, het plaatsen van een SUP-verhuurbox (ontvangen 24-12-2023);
 • Z2023-00000785, Reijgershof 36, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 29-12-2023);
 • Z2023-00000789, Rondehoep Oost 19, het bouwen van een nieuwe woning (ontvangen 29-12-2023);
 • Z2023-00000790, nabij het ruim, het handelen in strijd met de regels (ontvangen 30-12-2023);
 • Z2023-00000794, nabij Waver 25, het realiseren van een vergaderlocatie en logiesverblijf (ontvangen 31-12-2023);
 • Z2023-00000797, Ambachtenstraat 40, het bouwen van een nieuwe bedrijfsloods (ontvangen 31-12-2023).

Verlengen beslistermijn 

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Ouderkerk aan de Amstel

 • Z2023-00000464, Binnenweg 7, het realiseren van een waterinlaat (verzonden 22-12-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.