Omgevingsvergunningen 07-02-2024

Verleende omgevingsvergunningen 

De verleende omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 08-02-2024 tot en met 20-03-2024 ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. U kunt de stukken ook digitaal opvragen bij bouw- en woningtoezicht op telefoonnummer 0297-513111. Tijdens deze terinzagelegging kan beroep worden aangetekend. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2023-047483, nabij station Duivendrecht, het verplaatsen van de P-bus locatie Holterbergweg naar een tijdelijk P-bus Alternatief nabij station Duivendrecht voor een periode van 3 jaar (verzonden, 26-01-2024).

Ouderkerk aan de Amstel

•    2023-026195, Rondehoep Oost 4, het omzetten van een bedrijfswoning naar een plattelandswoning (verzonden 02-02-2024).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.