Omgevingsvergunningen 06-03-2024

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

  • Z2024-00000284, Kruizemunthof 17, het realiseren van een bed & breakfast (ontvangen 23-02-2024);
  • Z2024-00000292, nabij Dorpsplein 50, het plaatsen van gevelreclame (ontvangen 26-02-2024).

Ouderkerk aan de Amstel

  • Z2024-00000291, Koningin Wilhelminalaan 57, het plaatsen van een inrit (ontvangen 25-02-2024);
  • Z2024-00000303, nabij A9 en Jan Benninghweg, het kappen van bomen (ontvangen 27-02-2024);
  • Z2024-00000308, Middenweg 1A, het plaatsen van een kapschuur (ontvangen 28-02-2024).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • Z2024-00000303, nabij A9 / Jan Benninghweg, het kappen van 12 zieke of dode bomen (verzonden 29-02-2024). In verband met de slechte staat van deze bomen treedt deze vergunning een dag na verzending in werking.

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.