Omgevingsvergunningen 03-04-2024

Ingediende aanvragen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

  • Z2024-00000589, Rijksstraatweg 145, herinrichting en herplanting bomen (ontvangen 20-03-2024).

Ouderkerk aan de Amstel

  • Z2024-00000600, Dorpsstraat 23, het verbouwen van de woning (ontvangen 22-03-2024);
  • Z2024-00000598, Overweg 105, het renoveren van de woning en het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 22-03-2024).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.