Omgevingsvergunningen 03-01-2024

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • Z2023-00000719, ASL00B 4127 nabij Ouderkerkerlaan 10, het plaatsen van een tijdelijke mast (ingediend op 18-12-2023).

Duivendrecht

  • Z2023-00000715, Rijksstraatweg 103, het verplaatsen van de schutting naar de nieuwe erfgrens (ingediend op 16-12-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

  • Z2023-00000713, ASL00G 1887 nabij Van der Loosstraat, het kappen van vier bomen (ingediend op 14-12-2023);
  • Z2023-00000714, Koningin Julianalaan 30A, het wijzigen van het bestemminsplan (ingediend op 15-12-2023);
  • Z2023-00000731, Boomvalk 20, het uitbreiden van de eerste en tweede verdieping van de woning (ingediend op 20-12-2023).

Vergunningvrij/ingetrokken aanvragen 

Ouderkerk aan de Amstel

  • Z2023-00000686, Koningin Julianalaan 30A, het wijzigen van het bestemmingsplan (ingetrokken 15-12-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.