Omgevingsvergunningen 29-11-2023

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • Z2023-00000587, H.J.E. Wenckebachweg 150F, verlengen woonvergunning (ontvangen 20-11-2023);
  • Z2023-00000627, Pieter Braaijweg 12, kappen van bomen (ontvangen 24-11-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

  • Z2023-00000610, Overweg 189, Plaatsing waterpomp, (ontvangen 21-11-2023).

Vergunningvrij / ingetrokken aanvragen 

Ouderkerk aan de Amstel

  • Z2023-00000353, Binnenweg 17, het realiseren van een permanente toegangsweg (ingetrokken 17-11-2023).

Verlengen beslistermijn 

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Duivendrecht

  • Z2023-00000300, Rondehoep west 53A, renoveren van een schuur (verzonden 20-11-2023).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

  • Z2023-00000215, Abeelstraat 24, het realiseren van een dakkapel in het voordakvlak (verzonden 06-11-2023)

Ouderkerk aan de Amstel

  • Z2023-00000021, ten zuiden van Middenweg 7, het plaatsen van een containerbatterij (de AmstelBatterEI) bij een windmolen (verzonden 02-11-2023);
  • Z2023-00000301, Waver 40B, het aanleggen van een tijdelijke inrit (verzonden 20-11-2023);
  • Z2023-00000520, Strandvlietlaan 34, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak;
  • 2023-063525, Waver 40B, het realiseren van een jongveestal met robotruimte (verzonden 23-11-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.