Omgevingsvergunningen 22-11-2023

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

  • Z2023-00000515, Schoolweg 4, aanbrengen damwand en perceelafscheiding (ontvangen 08-11-2023);
  • Z2023-00000519, Ambachtenstraat 84, Kappen Populier (ontvangen 09-11-2023);
  • Z2023-00000520, Strandvlietlaan 34, plaatsen dakkapel voorzijde (ontvangen 09-11-2023).

Buiten behandeling/ Geweigerde aanvragen omgevingsvergunningen

Tegen het buiten behandeling stellen van de aanvraag of het weigeren van de aanvraag om kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

  • Z2023-00000267, Rijkstraatweg 179, Aanvraag parkeren (buiten behandeling gesteld 15-11-2023).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • Z2023-00000114, Ellermanstraat 27, het verbouwen en splitsen van een bedrijfspand (verzonden 14-11-2023). 

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.