Omgevingsvergunningen 20-12-2023

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

  • Z2023-00000686, Koningin Julianalaan 30A, het wijzigen van het bestemminsplan (ontvangen 08-12-2023);
  • Z2023-00000694, Madelief 26 (Kavel 24), het bouwen van een nieuwe woning (ontvangen 11-12-2023);
  • Z2023-00000702, Hoger Einde-Zuid 5, het uitbreiden van de woning (ontvangen 12-12-2023);
  • Z2023-00000708, Binnenweg 7, het vervangen van de rieten kap (ontvangen 14-12-2023).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • Z2023-00000645, Dorpsstraat 23, het plaatsen van handelsreclame (verzonden op 14-12-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.